ภาษาอังกฤษ อ31101
Make yourself at home การต้อนรับ การเสนอให้ การตอบรับ และการตอบปฏิเสธ
การเลือกอาหาร และเครื่องดื่ม
การเลือกอาหาร และเครื่องดื่ม
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ชีวิตในบ้าน
การต้อนรับแขก
ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตในบ้าน