ภาษาอังกฤษ อ31101
Home Sweet Home อธิบายห้องต่างๆ ภายในบ้าน และของใช้ในแต่ละห้อง
คำศัพท์ในบทเรียนและข้อแตกต่างระหว่าง home กับ house
คำศัพท์ในบทเรียนและข้อแตกต่างระหว่าง home กับ house
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับห้องนอน และห้องนั่งเล่น
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ห้องอาหาร, ห้องครัว และห้องน้ำ