ภาษาอังกฤษ อ31101
Home Sweet Home การบอกตำแหน่งสิ่งของภายในบ้าน
คำศัพท์เกี่ยวกับ สิ่งของต่างๆในบ้าน
คำศัพท์เกี่ยวกับ สิ่งของต่างๆในบ้าน
การใช้ There is, There are
การใช้ preposition of place