ภาษาอังกฤษ อ31101
Leisure Time การสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบ และไม่ชอบทำ
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ทบทวนการฝึกออกเสียง คำศัพท์ในบทเรียน
ถามตอบเกี่ยวกับ กิจกรรมยามว่าง
แบบฝึกหัดทบทวน การใช้ Verb to do