ภาษาอังกฤษ อ31101
Leisure Time การสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบ และไม่ชอบทำ
ทบทวนการฝึกออกเสียง คำศัพท์ในบทเรียน
ทบทวนการฝึกออกเสียง คำศัพท์ในบทเรียน
แบบฝึกหัดทบทวน
ถามตอบเกี่ยวกับ งานอดิเรกที่ชอบทำ
ถามตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ