ภาษาอังกฤษ อ31101
Leisure Time การพูดแสดงความรู้สึกชอบและไม่ชอบ
ดูภาพแล้วตอบคำถาม เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
ดูภาพแล้วตอบคำถาม เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง
ฝึกพูดและแต่งประโยค จากหัวข้อ Expressing likes
ฝึกฟังและพูดตามเทป ในหัวข้อ What do you like to do?