ภาษาอังกฤษ อ31101
Leisure Time ทบทวนเกี่ยวกับ กิจกรรมที่ชอบ และไม่ชอบทำ
ทบทวนการฝึกออกเสียง คำศัพท์ในบทเรียน
ทบทวนการฝึกออกเสียง คำศัพท์ในบทเรียน
แบบฝึกหัดทบทวน เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบ และ ไม่ชอบทำ
แบบฝึกหัดทบทวน เกี่ยวกับ การแสดงความชอบ/ ไม่ชอบ
แบบฝึกหัดทบทวน