ภาษาอังกฤษ อ31101
Day After Day การพูดถาม-ตอบเกี่ยวกับตารางเรียน
ตอบคำถามเกี่ยวกับเวลา
ตอบคำถามเกี่ยวกับเวลา
ถาม-ตอบเรื่อง School time table
ถาม-ตอบเรื่อง School time table( ต่อ)