ภาษาอังกฤษ อ31101
Day After Day การพูดเกี่ยวกับตารางเรียน และวิชาเรียน
นำเข้าสู่บทเรียน
นำเข้าสู่บทเรียน
School Subjects
ถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาเรียน
School time table