ภาษาอังกฤษ อ31101
What happening ? เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น การใช้ Progressive Present tense
นำเข้าสู่บทเรียนคำกริยา
นำเข้าสู่บทเรียนคำกริยา
ตอบคำถามจากภาพ
สรุปการใช้ Progressive Present tense