ภาษาอังกฤษ อ31101
What happening ? เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น What’s happening?
ดูภาพแล้วหาคำกริยากับภาพ
ดูภาพแล้วหาคำกริยากับภาพ
ดู-ฟังเทปและฝึกอ่านคำกริยา
แบบฝึกหัด Present Progressive tense