ภาษาอังกฤษ อ31101
What happening ? เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น แบบฝึกหัด
นำเข้าสู่บทเรียน
นำเข้าสู่บทเรียน
แบบฝึกหัด A (เติมคำในประโยค)
แบบฝึกหัด B (เติมประโยคคำถามและคำตอบ)
แบบฝึกหัด C (เลือกคำบุพบท)