ภาษาอังกฤษ อ31101
Shopping Shopping การซื้อ-ขายของและการถามราคา
สกุลเงินไทยและสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินไทยและสหรัฐอเมริกา
เงินเหรียญ และ ธนบัตร
คำศัพท์เกี่ยวกับสกุลเงิน และ การถาม-ตอบ ราคาสินค้า
แบบฝึกหัดการซื้อสินค้าและการบอกราคาสินค้า