ภาษาอังกฤษ อ31101
Shopping ถาม-ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ
สกุลเงินอังกฤษ
สกุลเงินอังกฤษ
เงินเหรียญ และ ธนบัตรของอเมริกา และอังกฤษ
การบอกราคาสินค้า และคำศัพท์
แบบฝึกหัด ถาม-ตอบ เกี่ยวกับราคาสินค้า