ภาษาอังกฤษ อ31101
Shopping ถาม-ตอบเกี่ยวกับการซื้อ-ขายเสื้อผ้า Fashion
แบบฝึกหัด ดูภาพแล้วตอบคำถาม
แบบฝึกหัด ดูภาพแล้วตอบคำถาม
แบบฝึกหัด Look&Listen
การถามโดยใช้ Which และการใช้ one/ones
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-