ภาษาอังกฤษ อ31101
Shopping ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการซื้อ-ขายของ
ฝึกออกเสียงคำศัพท์
ฝึกออกเสียงคำศัพท์
แบบฝึกหัด ถาม-ตอบ ราคาสินค้า 1
แบบฝึกหัด ถาม-ตอบ ราคาสินค้า 2