ภาษาอังกฤษ อ31101
Then and now เปรียบเทียบบอกความแตกต่างของบุคคล
ทบทวนศัพท์และการใช้ V.to be
ทบทวนศัพท์และการใช้ V.to be
ประโยคที่แสดงอดีตและปัจจุบัน
ฟังเรื่องและตอบคำถาม