ภาษาอังกฤษ อ31101
Then and now There was / there were และแบบฝึกหัด
การใช้ there is , there are , there was ,there were
การใช้ there is , there are , there was ,there were
การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธและคำถาม
แบบทดสอบ 1
แบบทดสอบ 2