ภาษาอังกฤษ อ31101
Places and Directions แบบฝึกหัดศัพท์และสำนวณเกี่ยวกับสถานที่และทิศทาง
ทบทวนเรื่องการบอกทิศทาง / คำบุพบทบอกสถานที่
ทบทวนเรื่องการบอกทิศทาง / คำบุพบทบอกสถานที่
ทบทวน การถาม - ตอบ ตำแหน่งของสถานที่
แบบฝึกหัด (จับคู่ถาม - ตอบ)
แบบฝึกหัด (เติมประโยค)