ภาษาอังกฤษ อ31101
Hua Hin (Revision) พูดสนทนา เขียนเกี่ยวกับสถานที่ในท้องถิ่น
Sourenir , local products & local wisdom
Sourenir , local products & local wisdom
คำศัพท์ทิศทางและภูมิภาคในประเทศไทย
การเขียนบรรยายสถานที่ตั้งของจังหวัดต่างๆในประเทศไทย
แบบฝึกหัดการฝึกบอกสถานที่ตั้ง