ภาษาไทย ท31101
ผู้ชนะสิบทิศ/ พระยาพิชัยดาบหัก ทดสอบเรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก
ทบทวนเนื้อหา
ทบทวนเนื้อหา
ทดสอบ ข้อ 1 - 10
ทดสอบ ข้อ 11 - 15 พร้อมเฉลย
สำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์