ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ราคาสินค้า เสื้อผ้าชุดนี้เป็นอย่างไร : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวนคำศัพท์
คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้แต่ละชนิด
เหตุการณ์สมมุติ การซื้อขายผลไม้
การบอกจำนวนเงินของจีน