ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
วันเกิด ขออวยพรให้คุณสุขสันต์วันเกิด : คำศัพท์, ไวยากรณ์

คำศัพท์เกี่ยวกับ วันในสัปดาห์
บทสนทนา และฝึกอ่าน
แบบฝึกหัด คำศัพท์เกี่ยวกับ วันในสัปดาห์
แบบฝึกหัด การเขียนเป็นภาษาจีน และภาษาไทย