ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
เพลงและดนตรี ดนตรีนี้ยอดเยี่ยมจริงหนอ : คำศัพท์, ไวยากรณ์

กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ
ทบทวนคำศัพท์
บทสนทนา
ฝึกสนทนา