ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
เพลงและดนตรี ใครร้องเพลงไพเราะอย่างนี้นะ : คำศัพท์, ไวยากรณ์

บทสนทนา พร้อมคำศัพท์ 词语
อ่านคำศัพท์ และฝึกเขียนพินอิน
ร้องเพลงดอกมะลิ 茉莉花 และฝึกอ่านบทสนทนา