ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
เพลงและดนตรี คุณชอบดนตรีซิมโฟนีหรือดนตรีพื้นบ้าน : คำศัพท์, ไวยากรณ์

这音 乐真美啊! Zhè yīnyuè zhēn měi a ! ดนตรีนี้ยอดเยี่ยมจริงๆหนอ !
ความหมาย 哪里哪里:
ความหมายเพิ่มเติมของคำว่า 得:
ตอบคำถามจากประโยค 练 习问答
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-