ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
เยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาล เธอเป็นหวัดแล้ว : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวนคำศัพท์จากประโยค 复 习: 你好点儿了吧?
คำอธิบาย 注释 คำช่วยทางมาลา (了) แสดงถึงการเปลี่ยนแปลง
好好儿 ให้ดีๆ เป็นแบบซ้ำกันของคุณศัพท์แสดงว่ามีระดับเข้มข้นขึ้น