ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
เยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาล ฉันไปโรงพยาบาลแล้ว : คำศัพท์, ไวยากรณ์

แสดงบทบาทสมมุติ เรื่องการซื้อขายสินค้า
ถาม-ตอบ จากเรื่องสั้น
อ่านเรื่องสั้น 一起读, แบบฝึกหัด เติมลักษณะนามให้สมบูรณ์ จับคู่ข้อความพินอิน