ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ เธอเคยไปปักกิ่งไหม : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวนคำศัพท์จากประโยค พระบรมมหาราชวัง
อ่านคำศัพท์ทั้งหมด 一起读
ประโยคบทสนทนา 练习问答