ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
มากรุงเทพฯ และสั่งอาหาร คุณมาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่ : คำศัพท์, ไวยากรณ์

-ไม่มีข้อมูล VDO-
ทบทวนคำศัพท์
-ไม่มีข้อมูล VDO-
คำศัพท์ และฝึกเขียนพินอิน
-ไม่มีข้อมูล VDO-
สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ กำแพงเมืองจีน