ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
มากรุงเทพฯ และสั่งอาหาร คุณสั่งอาหารเถอะ : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวนคำศัพท์ เช่น 你去过北京 吗? เธอเคยไปปักกิ่งไหม
ฝึกอ่านบทสนทนา
ฝึกอ่านบทสนทนา (ต่อ)