ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
อากาศและฤดูกาล วันนี้อากาศเป็นอย่างไร : คำศัพท์, ไวยากรณ์

คำศัพท์เกี่ยวกับ ร้านอาหาร
ฝึกอ่านคำศัพท์ใหม่
บทสนทนา ระหว่างอยู่ในร้านอาหาร และกิจกรรมถาม-ตอบ