ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราวันนี้เท่าไหร่ : คำศัพท์, ไวยากรณ์

เรื่องสั้น ประเพณีตรุษจีน
ฝึกอ่านเรื่องสั้น ประเพณีตรุษจีน
การใช้ไวยากรณ์ 因为 (เพราะว่า) แสดงสาเหตุหรือผล