ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ฉันต้องการส่งจดหมายสักฉบับ : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวนเรื่องสั้น และทำกิจกรรมกลุ่ม
บทสนทนาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเงิน และฝึกอ่าน
เรียนรู้เรื่องสกุลเงินประเทศต่างๆ และประโยคที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเงิน