ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา คุณส่งจดหมายไปแล้วหรือ : คำศัพท์, ไวยากรณ์

โครงสร้างประโยค ด้วยคำว่า 把
แบบฝึกหัด
โครงสร้างรูปแบบประโยคปฏิเสธ และประโยคที่ใช้ 把