ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การต้อนรับเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน ด่านศุลกากร การต้อนรับ ณ ด่านศุลกากร

在 海关 ที่ด่านศุลกากร
แต่งประโยค
ทบทวน