ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ระบบเสียง และสวัสดี ระบบเสียง : สระเดี่ยว สระประสม พยัญชนะต้น

ระบบเสียง 第一课 ( 一) 语音, ( 二) 你好 บทสนทนา (二) 你忙吗 ?
-ไม่มีข้อมูล VDO-
นักเรียนแนะนำตัวเอง 你好,我叫......สวัสดีฉันชื่อ
ตัวอย่าง Pinyin (พินอิน) สัทอักษร