ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ การลงทะเบียนเข้าพัก ณ เกสต์เฮาส์ 3

ทบทวน และคำศัพท์
กิจกรรม อ่านบัตรคำ
เรื่องสั้น และฝึกอ่าน
เอกสารดาวน์โหลด