ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
งานเลี้ยง งานเลี้ยง 1

ทำแบบฝึกหัด
คำศัพท์ เช่น 宴会 งานเลี้ยง
คำศัพท์ เช่น 诸位 ท่านทั้งหลาย
เอกสารดาวน์โหลด