ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
งานเลี้ยง งานเลี้ยง 2

คำศัพท์ เช่น 宴会(上) งานเลี้ยง, 代 ฝาก (ความคิดถึง)
เรื่องสั้นเรื่อง งานเลี้ยงรับรองคุณเจียงหมิน
ฝึกอ่านเรื่องสั้น และกิจกรรมตอบคำถาม
เอกสารดาวน์โหลด