ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การเยี่ยมชมโรงงาน และงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้านานาชาติ, การเยี่ยมชมโรงงาน

บทอ่านเรื่อง ณ งานแสดงสินค้านานาชาติ และคำศัพท์ เช่น 丰富 อุดมสมบูรณ์
คำศัพท์ เช่น 展品สินค้าที่แสดงสินค้า
คำศัพท์ เช่น 订购 สั่งซื้อ