ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การเจรจาการค้า การเจรจาการค้า 2

บทอ่านเรื่อง เทศกาลแห่งความรักของจีน 七夕节
เติมคำลงในช่องว่าง 填空
กิจกรรมฟังเพลง แล้วเติมคำในช่องว่าง
เอกสารดาวน์โหลด