ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การอำลาผู้เดินทางที่ท่าอากาศยาน การอำลาผู้เดินทาง ณ ท่าอากาศยาน

ทบทวนบทเรียน และกิจกรรมตอบคำถาม
การใช้ ฉะนั้น 所以 ด้วยเหตุนี้ 因此
การใช้ ยิ่งๆ (越….越)