ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การอำลาผู้เดินทางที่ท่าอากาศยาน ส่งผู้เดินทางออกนอกประเทศ

ทบทวนคำศัพท์ และบทเสริมท้ายบอกความเป็นไปได้
ฝึกพูด ภาพบอกอะไร
แบบฝึกหัด ฝึกตอบคำถามจากโจทย์ที่กำหนด