ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การถามทาง และนิทานจีนเรื่อง ผู้เฒ่าชายแดนเสียม้า การถามทาง

แนะนำรายวิชา
บทเรียนเรื่อง 问路 ถามทาง และคำศัพท์ต่างๆ
ฝึกอ่านคำศัพท์ 问路