ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การถามทาง และนิทานจีนเรื่อง ผู้เฒ่าชายแดนเสียม้า นิทานจีนเรื่อง ผู้เฒ่าชายแดนเสียม้า

สำนวนจีนเรื่อง 塞翁失马 ผู้เฒ่าชายแดนเสียม้า
คำศัพท์ใหม่ เช่น 北方 ภาคเหนือ
คำศัพท์ใหม่ เช่น 背 หลัง, 断 หัก ขาด