ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอล นักชมฟุตบอล

เรื่องสั้นเรื่อง 足球迷 นักชมฟุตบอล
คำศัพท์เช่น 像 คล้าย
คำศัพท์เช่น 内部 ภายใน, 同意 เห็นชอบ