ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
การชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและบาสเกตบอล การแข่งขันบาสเกตบอล

บทเรียน การแข่งขันบาสเกตบอล และคำศัพท์
ฝึกอ่านคำศัพท์
ฝึกอ่านคำศัพท์ (ต่อ)