ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
บทกลอนจีนโบราณ และนิทานสำนวนจีน กลอนจีนโบราณ และนิทานสำนวนจีน 1

การใช้ 起来
แบบฝึกหัด การใช้ 起来
แบบฝึกหัด การใช้ 起来 (ต่อ)