ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 5
บทกลอนจีนโบราณ และนิทานสำนวนจีน กลอนจีนโบราณ และนิทานสำนวนจีน 3

ทบทวนสำนวนจีนเรื่อง 塞翁失马 ผู้เฒ่าชายแดนเสียม้า
แบบฝึกหัด
การใช้ 不过 (แต่)